Dlaczego AQUASOOL?

Szeroko stosowane leki i suplementy diety niezwykle często wykazują bardzo znikome efekty działania, często nawet trudne do oszacowania. Zastosowana w produkcji Aquasool micelizacja, stwarza zupełnie nowe możliwości w biodystrybucji związków zawartych w suplementach i farmaceutykach. Pozwala także na ustabilizowanie miceli wytwarzanych z naturalnego surowca roślinnego w taki sposób, że można je stosować w znacznie niższych stężeniach. Umożliwia także transport rozpuszczalnych w tłuszczach leków, tak aby szybko i całkowicie przechodziły przez błony komórkowe. Co więcej, zapewnia skuteczne i precyzyjne dawkowanie.

Ta innowacyjna,  naturalna powłoka znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku leków rozpuszczalnych w tłuszczach, ale także w kontekście doustnie wchłanianych leków, rozpuszczalnych w wodzie.  Przykładem może być ochrona substancji czynnych przed agresywnym działaniem kwasu żołądkowego.

Wszystkie produkty firmy Aquasool:

Cechuje co najmniej 90-procentowa bioprzyswajalność dzięki rozpuszczalności w wodzie.

Zostały stworzone w oparciu o opatentowaną i uhonorowaną nagrodami technologię.

Składają się z najwyższej jakości surowców

To tylko naturalne składniki, bez polisorbatów i innych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz syntetycznych składników.

Są produktami wegańskimi, bez substancji konserwujących.

Pozbawione są laktozy, białek mleka i cukru.